Peugeot Försäkring - TryggaMil

Peugeot Försäkring TryggaMil är ett specialerbjudande och erbjuds enbart till dig som köper din bil hos en Peugeot återförsäljare. Köper du en ny Peugeot bjuder vi dig på Sveriges enda originalförsäkring för Peugeot de första två veckorna. Efter de två kostnadsfria veckorna får du dessutom 50% rabatt under det första halvåret.

Peugeot Försäkring – TryggaMil är Trygg-Hansas ordinarie bilförsäkring kompletterad med följande speciella fördelar;

  • Självriskrabatt - om din bil skadas vid skadegörelse, djurkollision eller godkänd parkeringsskada sänks självrisken med 3000 kr.
  • Värdesäkring - Du får 125% av bilens marknadsvärde vid ersättningsbar totalskada när återköpet av bil sker hos anvisad Peugeot återförsäljare. Gäller inte för skada som ersätts av vagnskadegarantin.
  • Hyrbil – rätt till hyrbil i upp till 65 dagar om du råkar ut för en ersättningsbar skada på din bil. Ingår utan extra kostnad i 3 månader.
  • Förlängd försäkring för motor, elektronik och växellåda - ersätter skadad motor, elektronik och växellåda ända upp till 15 000 körda mil eller upp till 8 år.
  • Nyvärdesersättning - Skadad personbil kan ersätts med ny bil av samma fabrikat, typ och årsmodell som den skadade. Med det menas att det skadade fordonet ersätts med nytt fordon av samma eller likvärdig om skadan inträffat inom två år efter det att bilen registrerades första gången, och du ägt bilen oavbrutet under denna tid (den tid bilen varit förregistrerad hos bilhandlare räknas inte) samt bilen körts högst 2 000 mil.
  • Drulleförsäkring – ersätter skador du orsakat själv, bl.a. repor, revor eller spill på bilklädseln. Ingår alltid utan extra kostnad.
  • Auktoriserad Peugeot verkstad och originaldelar - garanteras alltid vid ersättningsbar skada.
  • Ett telefonnummer - för dina frågor gällande Peugeot Försäkring TryggaMil. Ring 077-11 11 680.

Läs mer om Peugeot Försäkring – TryggaMil.