• 3 års Nybilsgaranti*
  • 3 års Peugeot Assistance
  • 3 års vagnskade-garanti
  • 12 års genomrostningsgaranti
  • 3 års lackgaranti

* Gäller ej Peugeot iOn


Nybilsgaranti

Peugeot – med kvalitet i fokus

När du väljer Peugeot får du också tillgång till det stora nätet av försäljningsställen och verkstäder, såväl i Sverige som i övriga Europa. När du anförtror dig och din bil till en Peugeothandlare eller till en Peugeotverkstad, kan du vara säker på att det är utbildade specialister som tar hand om din bil.

Kvalitet innebär mycket hos Peugeot. På Peugeots personbilar* lämnar vi 3 års nybilsgaranti eller 100 000 km – det som först inträffar. Dessutom lämnar vi 3 års Peugeot Assistance, 3 års vagnskade- garanti, 12 års genomrostningsgaranti och 3 års lackgaranti.

*Gäller ej Peugeot iOn